Eindhoven
Rome

Bron: www.ED.nl

Ongewenst bezoek.

Sinds de inwijding van de Sint-Laurentiuskerk in Voerendaal door Paus Leo IX in de elfde eeuw had er geen pauselijk bezoek aan ons land meer plaatsgevonden. Daar kwam het tweede weekend van mei 1985 verandering in toen Paus Johannes Paulus II naast Luxemburg en België ook een paar dagen in Nederland zou vertoeven.


fun-fact

Non è molto


Op zijn welkomstceremonie sprak Paus Johannes Paulus II over ‘de goede band, die er is tussen dit land en de Heilige Stoel’, en noemde hij Nederland een land ‘dat altijd rijk is geweest aan mense-lijke en godsdienstige krachten’. Toch kwam er vanuit de Nederlandse Katholieke kerk een iets minder positief geluid over de regerende orthodoxe paus. Volgens een enquête van ‘Elseviers Weekblad’ zou maar 3 procent van de Nederlandse katholieken zitten te wachten op zijn bezoek. In Utrecht braken stevige rellen uit toen de geestelijk leider een congres in de Jaarbeurs bezocht en het strenge bewind van Johannes Paulus II heeft er zelfs voor gezorgd dat er in Amsterdam, door de kraakbeweging, posters werden opgehangen waarop de Paus stond afgebeeld met een hakenkruis op zijn arm en een schietschijf op zijn hoofd. De posters beloofden een beloning van 15.000 gulden voor degene die de Paus zou vermoorden. ‘Non è molto’ (dat is niet veel), ant-woordde de Paus toen hij geïnformeerd werd over dergelijke posters.

Bron: www.kn.nl

Al met al een gezellig weekend, moet de Paus gedacht hebben toen hij in het vliegtuig terug naar Rome zat. ‘Dit bezoek had nooit plaats mogen vinden’, constateerde de organisatie achter het be-zoek van Paus Johannes Paulus II. Maar wie had dit kunnen voorzien, toen hij drie dagen eerder een kus gaf op het asfalt van de landingsbaan op Eindhoven Airport!


Wonen in Groot Hartje?

www.groothartje.nl